De Good Clothes Fair Pay Campagne: Samen voor Eerlijke Mode!

Misschien heb je weleens gehoord van de Good Clothes Fair Pay campagne. Dit geweldige burgerinitiatief is vastberaden om verandering te brengen in de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Fashion Revolution is bezig om één miljoen handtekeningen te verzamelen, zodat ze een gesprek kunnen aangaan met de Europese Commissie en op Europees niveau echt impact kunnen maken. Hoe gaaf is dat?!

In deze blog wil ik graag de belangrijkste punten van dit inspirerende initiatief belichten. Dus laat me je meenemen in de wereld van Good Clothes Fair Pay:

Laten we beginnen met “due diligence” of in het Nederlands “gepaste zorgvuldigheid”. Bedrijven worden daardoor verantwoordelijk gehouden voor de hele productieketen, inclusief de lonen en arbeidsomstandigheden van arbeiders. Transparantie is hierbij essentieel. Bedrijven moeten laten zien welke stappen ze ondernemen om verbetering te bewerkstelligen. En als ze niet kunnen aantonen dat ze hiermee bezig zijn, dan volgen er maatregelen.

Een ander belangrijk punt is het eisen van een “living wage” of leefbaar loon. Werknemers verdienen het om een fatsoenlijk loon te ontvangen voor maximaal 48 uur werk. Dit betekent dat ze in hun basisbehoeften moeten kunnen voorzien en in staat moeten zijn om een gezin te onderhouden. Denk aan voedsel, water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, kleding, enzovoort.

Nu komen we bij het “wage risk point”. Hiermee bedoelen we het loonniveau waarop een werknemer niet in staat is om een fatsoenlijk basisleven te leiden. Dit niveau wordt gebruikt om te bepalen welke landen of regio’s op de lijst komen te staan die wordt opgesteld door de Commissie. Het doel hiervan is om landen te identificeren waar werknemers minder verdienen dan het minimale niveau dat nodig is voor een fatsoenlijk bestaan. We moeten ervoor zorgen dat niemand wordt uitgebuit!

Vrijheid van vereniging is ook een belangrijk recht. Iedereen verdient het om zich vrij te kunnen verenigen met anderen. Dit omvat ook het recht om vakbonden op te richten en zich daarbij aan te sluiten. Samen staan we sterk, toch?

En laten we “collective bargaining” niet vergeten. Dit is wanneer werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Het doel is om de relatie tussen beide partijen te reguleren en eerlijke afspraken te maken. Een eerlijk speelveld voor iedereen.

Kortom draait de Good Clothes Fair Pay campagne om meer transparantie, betere lonen en rechten voor de fantastische vrouwen die onze kleding maken. Just common sense als je het ons vraagt 😉 Wil jij ook je steentje bijdragen aan deze beweging? Teken dan snel de petitie via de link hieronder!

[Good Clothes Fair Pay]

De Good Clothes Fair Pay campagne is een initiatief van Fashion Revolution. Uit hun briefing heb ik de meeste informatie gehaald voor deze blog. Ben je benieuwd naar meer? Kijk dan op hun website.

 

Store